Kurumsal Beslenme Danışmanlığı


    Çalışanların yaşam kalitesinin yükselmesi ve başarıları arasında ciddi bir ilişki bulunuyor. Günümüzde çalışanların performansını, dikkatini ve kuruma bağlılığını arttıracak wellness programları iş potansiyelini yükselterek, rekabet ortamında avantaj sağlıyor.


    ‘Kurumsal Beslenme Danışmanlığı’ ile hedeflerimiz arasında performansı arttırmak, işe devamsızlığı ve hastalık sıklığını azaltmak, sağlık harcamalarını düşürmek, rekabet ortamı için yüksek motivasyonlu, güçlü bir kitle oluşturmak geliyor.


‘Kurumsal Beslenme Danışmanlığı’ Kapsamında iki farklı çalışma sistemi sunuyoruz.


    Birinci çalışma sistemimiz:
    Kurum personeline bir beslenme anketi uygulanır. Elde edilen veriler toplanarak beslenme danışmanlığına ihtiyacı olan bireyler saptanır. Bu bireylere ofisimizde, online sistemde ya da kurum içerisinde ayrılan mekanda beslenme danışmanlığı verilir.


    İkinci çalışma sistemimiz:
    Kurum içerisindeki kitleye, yine kurumun belirlediği bir mekanda ‘sağlıklı beslenme’ temelinde ilgi çekici konu başlıklarıyla bilgilendirici eğitim seminerleri düzenlenir.